Rekomendowany Glazurnik Polskiego Zrzeszenie Płytkarzy - przedłużenie ważności legitymacji