Przystąpienie do PZP i aktualizacja danych osobowych