Kurs Rekomendowany Glazurnik

Kurs Rekomendowany Glazurnik PZP organizowany był w wielu miejscowościach w na terenie Polski od roku 2015. Tytuł przyznawany był najlepszym wykonawcom za jakość pracy według Standardów Glazurniczych Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy z wykorzystaniem wysokiej jakości produktów m.in. WIM – partnera projektu.