Targi BUDMA

Przez lata Polskie Zrzeszenie Płytkarzy brało aktywny udział w targach Budma organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Przewodnią ideą było zaprezentowanie, jak szczególna jest praca rzemieślników – wymagająca ciągłego samodoskonalenia się, energii, siły, dużej wiedzy technicznej, dobrego gustu i umiejętności doradztwa. PZP organizowało dla zrzeszonych członków i sympatyków miejsce sprzyjające rozmowom o branży, innowacjach, wykonawstwie. Podczas targów Budma odbywały się Glazurnicze Mistrzostwa Polski oraz miała miejsce premiera książki „Standardy Prac Glazurniczych”.