ZARZĄD


Skład Zarządu Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy:

Prezes: Tomasz Mitas


Skarbnik: Arkadiusz Małkowski


Siedziba Zarządu:

ul. Dąbska 6, 70-786 Szczecin