I Forum Nowoczesnego Płytkarstwa – 2 czerwca 2022 r.

Forum Nowoczesnego Płytkarstwa, gdzie przeszkolonych zostało ponad 160 wykonawców z całej Polski. Wydarzenie odbyło się z ramienia Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy, WIM – Chemia budowlana i firmę Kronospan.