CZŁONKOSTWO

Co trzeba zrobić, aby zostać członkiem Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy ?


1. Zapisz się do PZP


2. Wydrukuj i wypełnij deklarację członkowską:

3. Aktualizacja danych osobowych.

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie, prosimy przesłać do nas wypełnioną (do pobrania wyżej) deklarację członkowską z zaktualizowanymi danymi.

4. Wypełnioną czytelnie deklarację wyślij na adres:

Izabela Nowacka
Polskie Zrzeszenie Płytkarzy

ul. Stefana Batorego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Osoby zrzeszone w PZP nie płacą składek!